Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Sang Tiệm NailsTiem Top Ten Nails o Escondido, California. Sang tiem nails o San Diego, California khi hau mat me. Tiem trong khu shopping cho Albertson lon, khu my trang, gia cao, fullset p&w $40, fill $28, European spa pedicure $36. Tiem co 8 ghe spa, 8 ban, 2 phong facial va waxing. Tiem 1 chu hoat dong 11 nam, tho trong tiem hoa dong vui ve , lam cho tiem 5 nam tro len. Xin lien lac Michelle: 760-481-2036
Updated on 12/12/2011
Item #: 1345751919000

Description

Details

Tiệm Top Ten Nails ở Escondido, CA. Sang tiệm nails ở San Diego, California khí hậu mát mẻ. Tiệm trong khu shopping chợ Albertson lớn, khu mỹ trắng, giá cao, fullset p&w $40, fill $28, European spa pedicure $36. Tiệm có 8 ghế spa, 8 bàn, 2 phòng facial và waxing. Tiệm 1 chủ hoạt động 11 năm, thợ trong tiệm hòa đồng vui vẻ , làm cho tiệm 5 năm trở lên. Xin liên lạc Michelle: 760-481-2036

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Escondido
State California
Zip 92027
Salary No
income N/A
Rent No
List Price No

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.