Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Cần Sang Tiệm NailTiem Ten Fancy Nails o Escondido, California. Tiem nail vung San Diego, Escondido, California can sang. Tiem trong khu shopping lon, gia rat cao. Sap phat trien Walmart(bao dam khong co tiem nail canh tranh). Tien rent re, rong 1700sqft. Tiem da hoat dong duoc tren 12 nam. Tiem co 8 ghe spa, 8 ban nails, 2 phong facial. Tiem co tho lam co dinh lau nam. Moi thong tin chi tiet vui long lien lac: 619-793-7482
Updated on 07/28/2012
Item #: 1345751917000

Description

Details

Tiệm Ten Fancy Nails ở Escondido, CA. Tiệm nail vùng San Diego, Escondido, California cần sang. Tiệm trong khu shopping lớn, giá rất cao. Sắp phát triển Walmart(bảo đảm không có tiệm nail cạnh tranh). Tiền rent rẻ, rộng 1700sqft. Tiệm đã hoạt động được trên 12 năm. Tiệm có 8 ghế spa, 8 bàn nails, 2 phòng facial. Tiệm có thợ làm cố định lâu năm. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên lạc: 619-793-7482

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Escondido
State California
Zip 92027
Salary No
income N/A
Rent No
List Price No

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.