Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

South Carolina - BÁN TIỆM NAILTiệm rất sang trọng, đẹp, rộng 4,500 sq. feet Khiểu modern mới. Tiệm có 12 bàn 20 ghế spa 2 phòng wax và rất nhiều phòng storage. Tiệm giá tay chân nước và gel rất cao. khách rất dễ chịu và dễ bluild. Tiệm Chỉ làm khách walk-in, không láy hẹn nên tất cả khách điều đệ lại cho chủ mới. Rent $4,500/ tháng. Income $600.000+ một năm. Giá bán $250K. Chỉ tiếp những ai có điều kiện và thật lòng.
Xin Liên lạc để biết them chi tiết: Hoang: 843-260-6364 Nếu không bất phong xin hãy đẻ lại lời nhắn.
Updated on 09/13/2017
Item #: 1505331778000