Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

SANG TIEM NAILSTiem NAILS o Little Rock, Arkansas. Vi con va`o dai hoc nen move di tieu bang khac. Tiem rong 1300 sq ft co 6 ghe 1 kitty chair, 5 ban, phong wax giac say va he thong gift card, rent $500/thang. Income $42,000 den $50,000 mua he, $25,000 den $36,000 mua dong(nhieu tien mat) neu la vo chong va gia dinh lam co the cao hon. Muon biet them chi tiec xin goi 305-330-5236 rat nhiet tinh tra loi voi ban (dung ban tam ve cho o neu can cho thue lai nha minh dang o).
Updated on 10/08/2012
Item #: 1349730884000

Description

Details

Tiệm NAILS ở Little Rock, AR. Vì con va`o đại học nên move đi tiểu bang khác. Tiệm rộng 1300 sq ft có 6 ghế 1 kitty chair, 5 bàn, phòng wax giặc sấy và hệ thống gift card, rent $500/tháng. Income $42,000 đến $50,000 mùa hè, $25,000 đến $36,000 mùa đông(nhiều tiên mặt) nếu là vợ chồng và gia đình làm có thể cao hơn. Muốn biết thêm chi tiếc xin gọi 305-330-5236 rất nhiệt tính trả lời với bận (đung bận tâm về chổ ở nếu cần chổ thuê lại nhà minh đang ở).

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Little Rock
State Arkansas
Zip 72222
Salary No
income $42,000.00
Rent $500.00
List Price $105,000.00

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.