Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Cần Bán Tiệm NailTiem Nail Spa o Barnwell, South Carolina. Hot.. Hot.. Hot.. Can sang gap tiem nail moi build duoc 7 thang o south carolina, trong khu super walmart(ben trong khong co tiem nail). Tien rent re $1,800/thang. Tiem 50% khach den, 50% khach trang. Tiem build dep, dong khach, chi co 2 tiem trong vung, cach atlanta 3 tieng. Can sang gap vi khong nguoi trong coi. Neu that long lien lac: (404) 822-9129
Updated on 06/17/2012
Item #: 1345751117000

Description

Details

Tiệm Nail Spa ở Barnwell, SC. Hot.. Hot.. Hot.. Cần sang gấp tiệm nail mới build được 7 tháng ở south carolina, trong khu super walmart(bên trong không có tiệm nail). Tiền rent rẻ $1,800/tháng. Tiệm 50% khách đen, 50% khách trắng. Tiệm build đẹp, đông khách, chỉ có 2 tiệm trong vùng, cách atlanta 3 tiếng. Cần sang gấp vì không người trông coi. Nếu thật lòng liên lạc: (404) 822-9129

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Barnwell
State South Carolina
Zip 29812
Salary No
income N/A
Rent N/A
List Price N/A

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.