Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Sang Tiệm NailTiem L A Nails o Roanoke, Alabama. Tiem cach Atlanta 2 tieng. Tien rent $695. Bao nuoc va rac. Trong thanh pho chi co 2 tiem nails. Khong so khong co khach. Gan Walmart 1 phut. Truoc tiem co nha hang Burger King va nha bank. Ben duong la Market Fred va Badcock Furniture. Co 3 truong hoc high school va college. Xin lien lac: 334-863-2171 (Tiem Nail) hoac 678-650-8788 (Cell)
Updated on 12/26/2012
Item #: 1353507613000

Description

Details

Tiệm L A Nails ở Roanoke, AL. Tiệm cách Atlanta 2 tiếng. Tiền rent $695. Bao nước và rác. Trong thành phố chỉ có 2 tiêm nails. Không sợ không có khách. Gần Walmart 1 phút. Trước tiệm có nhà hàng Burger King và nhà bank. Bên đường là Market Fred và Badcock Furniture. Có 3 trường học high school và college. Xin liên lạc: 334-863-2171 (Tiệm Nail) hoặc 678-650-8788 (Cell)

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Roanoke
State Alabama
Zip 36274
Salary No
income No
Rent $695.00
List Price $35,000.00

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.