Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Gap! Gap!!!!CẦN THỢ GẤP!!!
vùng Addison, Il.
Tiệm đang cần thợ có kinh nghiệm làm :
bột, no-chip, waxing, threading, eyelash extensions, xăm lông mầy.

Làm việc trong môi trường hoà đồng, công bằng, không khí gia đình. Khu mix , khách dễ và vui vễ, tip cao. Income rất ổn định.
Làm full time hoặc part time.

Vui lòng liên hệ :
Tim 224-246-4261 / 630-543-7155
Cám ơn!
Updated on 11/23/2015
Item #: 1448310065000