Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Sang Tiệm Nails Và TócTiem Focus Nail o Fayetteville, Arkansas. Muon sang tiem nail vi ly do gia dinh khu my trang, tip/income cao, co 10 ghe spa, 7 ghe cho nguoi lon, 3 ghe cho tre em, 7 ban, 1 phong wax, 2 stations lam toc. Neu that long muon mua xin lien lac so dien thoai tiem: (479) 444-8861 gap co xuan/mary hoac so cell: (408) 717-0693
Updated on 04/14/2012
Item #: 1345750895000

Description

Details

Tiệm Focus Nail ở Fayetteville, AR. Muốn sang tiệm nail vì lý do gia đình khu mỹ trắng, tip/income cao, có 10 ghế spa, 7 ghế cho người lớn, 3 ghế cho trẻ em, 7 bàn, 1 phòng wax, 2 stations làm tóc. Nếu thật lòng muốn mua xin liên lạc số điện thoại tiệm: (479) 444-8861 gặp cô xuân/mary hoặc số cell: (408) 717-0693

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Fayetteville
State Arkansas
Zip 72703
Salary No
income N/A
Rent N/A
List Price N/A

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.