Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Ban Tiem NailTiem Fancy Nails o El Centro, California. Can sang tiem o El Centro, California, cach Bolsa 3 tieng. Rent re va dia diem tot trong khu cho Vons. Co the ky hop dong dai han. Gia ca thuong luong. Tiem nho thich hop cho gia dinh lam. Moi chi tiet xin lien lac Angela: 760-554-6959
Updated on 05/20/2012
Item #: 1345751912000

Description

Details

Tiệm Fancy Nails ở El Centro, CA. Cần sang tiệm ở El Centro, California, cách Bolsa 3 tiếng. Rent rẻ và địa điểm tốt trong khu chợ Vons. Có thể ký hợp đồng dài hạn. Giá cả thương lượng. Tiệm nhỏ thích hợp cho gia đình làm. Mọi chi tiết xin liên lạc Angela: 760-554-6959

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City El Centro
State California
Zip 92243
Salary No
income N/A
Rent No
List Price No

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.