Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Bán Tiệm NailTiem Elegant Nail Spa o Arkadelphia, Arkansas. Can ban tiem nail o Arkansas, thanh pho co 2 university, income mua he: $4,500-$5,500/tuan, mua dong khach: $7,000-$10,000/tuan. Tiem co washer & dryer, phong an rieng, va tu lanh. Co phong wax, tien rent re, gia con rat cao. Ban voi gia $55,000. Xin lien lac: 682-521-7912.
Updated on 11/28/2012
Item #: 1353991702000

Description

Details

Tiệm Elegant Nail Spa ở Arkadelphia, AR. Cần bán tiệm nail ở Arkansas, thành phố có 2 university, income mùa hè: $4,500-$5,500/tuần, mùa đông khách: $7,000-$10,000/tuần. Tiệm có washer & dryer, phòng ăn riêng, và tủ lạnh. Có phòng wax, tiền rent rẻ, giá còn rất cao. Bán với giá $55,000. Xin liên lạc: 682-521-7912.

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Arkadelphia
State Arkansas
Zip 71923
Salary No
income $28,000.00
Rent No
List Price $55,000.00

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.