Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Cần Sang Tiệm NailTiem City Nails o Morrilton, Arkansas. Can sang tiem nail vi move ve lai California. 1200 sqft co 6 ban nail, 4 ghe spa chair. Co phong an va phong storage. Da hoat dong 6 nam. Xin lien lac: 501-208-1799
Updated on 02/02/2013
Item #: 1361857734000

Description

Details

Tiệm City Nails ở Morrilton, AR. Cần sàng tiệm nail vì move vẻ lại California. 1200 sqft có 6 bàn nail, 4 ghế spa chair. Có phòng ăn và phòng storage. Đã hoạt đông 6 năm. Xin liên lạc: 501-208-1799

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Morrilton
State Arkansas
Zip 72110
Salary No
income No
Rent No
List Price No

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.