Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Ban Tiem NailsTiem Nails ở Las Vegas,Nevada cho khu du lịch lon cua nước Mỹ,khu cho lon sang trong Mỹ Trang 100%nha giàu xung quanh tiem van phòng Bác si,4 góc đường khong co tiem Nails khác khong so canh tranh,tiem moi remodel 8 ghe 8 ban 10 tho tiem hoạt dong tren 15 Nam Chu pho de chịu
,mướn rent ré $3100+tất ca in com $25,000toi $30,0001thang cho coi in coi income gia ban $155,000
Lien Lạc :(702)672-0889or(702)577-6476 neu khong bắt may xin de lai lời nhan va so phone se gọi lai Lien cam on...
Updated on 07/28/2014
Item #: 1406529155000

Description

Details

Tiem Nails ở Las Vegas,Nevada cho khu du lịch lon cua nước Mỹ,khu cho lon sang trong Mỹ Trang 100%nha giàu xung quanh tiem van phòng Bác si,4 góc đường khong co tiem Nails khác khong so canh tranh,tiem moi remodel 8 ghe 8 ban 10 tho tiem hoạt dong tren 15 Nam Chu pho de chịu ,mướn rent ré $3100+tất ca in com $25,000toi $30,0001thang cho coi in coi income gia ban $155,000 Lien Lạc :(702)672-0889or(702)577-6476 neu khong bắt may xin de lai lời nhan va so phone se gọi lai Lien cam on...

Additional Info

Additional Info

Post Type No
City Las Vegas
State Nevada
Zip No
Salary No
income No
Rent No
List Price No

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.