Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Bán Tiệm NailsTiem Luxury Nail & Spa o Charleston, West Virginia. Vi muon don di tieu bang khac nen can ban tiem. Tiem da hoat dong 14 nam, trong khu shopping center moi remodel lai hoan toan, co 7 ban nails va 6 spa pedicure, rong 1,200sqft, income 40k-45k/month, rent $2,500/month. Gia nail cao 30/18 pink&white, 50/35 pedicure 30, manicure 15... Gia sang $185k. Neu that long muon sang xin vui long goi vao so (304)919-0023. Cam on
Updated on 09/23/2012
Item #: 1345755029000