Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Sang Tiem NailsTiem Avalon Nails o Clovis, California. Tiem nails o vung Clovis, California cach Santa Ana 4 tieng, vi ban chuyen gia dinh can sang gap. Tiem co 4 tho, gia nail: p/w $35, ped/mani $32. Tiem khu my trang, nha giau. Tiem 5 ban, 5 spa, 1 phong facial, co may giat, say. Tiem dep, rent re $1,500/thang. Vung khi hau am ap. Xem tiem la thich ngay. Gia ban $44,000. Xin lien lac: 559-323-4262 hoac 559-940-8322.
Updated on 07/26/2012
Item #: 1345751908000

Description

Details

Tiệm Avalon Nails ở Clovis, CA. Tiệm nails ở vùng Clovis, California cách Santa Ana 4 tiếng, vì bận chuyện gia đình cần sang gấp. Tiệm có 4 thợ, giá nail: p/w $35, ped/mani $32. Tiệm khu mỹ trắng, nhà giàu. Tiệm 5 bàn, 5 spa, 1 phòng facial, có máy giặt, sấy. Tiệm đẹp, rent rẻ $1,500/tháng. Vùng khí hậu ấm áp. Xem tiệm là thích ngay. Giá bán $44,000. Xin liên lạc: 559-323-4262 hoặc 559-940-8322.

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Clovis
State California
Zip 93611
Salary No
income N/A
Rent $1,500.00
List Price $44,000.00

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.