Đăng để được có kết quả nhanh chóng!

Cần Sang Tiệm NailsTiem Ajs Fine Nails & Spa o Surprise, Arizona. Vi hoan canh g/d va con nho can sang lai tiem nails khu my trang. Tiem co 8 ghe spa 6 ban nails, sach se. Muon biet them xin... L/l (623)552-0374 or (623)552-0672 hoac nhan lai tin nhan va ten thank you...
Updated on 11/23/2012
Item #: 1345750670000

Description

Details

Tiệm Ajs Fine Nails & Spa ở Surprise, AZ. Vì hoàn cảnh g/đ và con nhỏ cần sang lại tiệm nails khu mỹ trắng. Tiệm có 8 ghế spa 6 bàn nails, sạch sẽ. Muốn biết thêm xin... L/l (623)552-0374 or (623)552-0672 hoặc nhắn lại tin nhắn và tên thank you...

Additional Info

Additional Info

Post Type Bán Tiệm
City Surprise
State Arizona
Zip 85374
Salary No
income N/A
Rent N/A
List Price N/A

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Xin vui lòng nhắc đến Annam.com khi bạn liên lạc những người đăng quảng cáo ban tiem nails hoặccan tho nails - thành thật cảm ơn.